Strona korzysta z cookies, przeglądając podstrony akceptujesz nasz regulamin.

Zobacz więcej!

Projekt budynku mieszkalnego

Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego,
użyteczności publicznej; przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania, adaptacja…

1. Wywiad – rozpoznanie potrzeb klienta.

2. Projekt koncepcyjny – propozycja rzutów funkcjonalnych 2D oraz wstępnych założeń projektowych, rzuty + elewacje
+ projekt zagospodarowania terenu

3. Wizualizacje 3D – trójwymiarowa koncepcja budynku oraz zagospodarowania terenu.

4. Projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie – kompletna, wielobranżowa dokumentacja techniczna budowlana/wykonawcza.

Koszt projektu ustalany jest indywidualnie, w zależności od metrażu obiektu oraz jego przeznaczenia.